Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31904.09.20239

5445-2023 (00 00 01)

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2023-2025

Tiivistelmä: -

Kh § 319

Kaupunginsihteeri Merja Jokela ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 30.8.2023:

Vanhusneuvosto toimii ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistajana. Vanhusneuvoston tehtäväkenttänä ovat kaupungin toimivaltaan kuuluvat asiat:

Kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 17 hyväksymän toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvoston, valitsee niiden jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain luottamushenkilö- ja yhdistysjäsenten kesken.​

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa vaikuttajaryhmien toimintaa ja tekee esitykset vaikuttajaryhmien jäsenistä kaupunginhallitukselle. Vaikuttajaryhmien koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaa konsernihallinnon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka vastaa yhdistysjäsenten hakuprosessista ja tekee yhdistysten edustajikseen valitsemien henkilöiden perusteella esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.​

Monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan kuhunkin kuusi yhdistysjäsentä ja heille varajäsenet. Yhdistysjäsenet voivat edustaa erikokoisia yhdistyksiä. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monipuolinen kokoonpano, joka edustaa kutakin kohderyhmää huomioiden sukupuolten tasa-arvo.

Yhdistysten jäsenehdokkaiden tulee olla turkulaisia ja sitoutuneita vaikuttajaryhmätoimintaan, ja heillä tulee olla edustamansa yhdistyksen hyväksyntä. Yhdistysedustajien kokoonpanossa pyritään toteuttamaan rotaatioperiaatetta, eli jäseniksi valitaan sekä aiemmin neuvostossa toimineita henkilöitä tuomaan edellisen neuvoston kokemusta että uusia tuoden uusia näkökulmia toimintaan.​

Luottamushenkilöedustajien valintaa valmistelee luottamuselintoimikunta.​

Kaupunki osoittaa kunkin vaikuttajaryhmän käyttöön valmistelusta vastaavan esittelijän ja teknisen sihteerin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 7.6.2023 § 73 esittänyt kaupunginhallitukselle, että seuraavat henkilöt valitaan vanhusneuvoston yhdistysjäseniksi toimikaudelle 2023-2025:​

Varsinainen jäsen ja yhdistys

Varajäsen ja yhdistys

Margita Vainio

Åbo svenska pensionärsklubb r.f.

Pirkko Kangas

Turun seudun senioriopettajat ry

Tuula Paakkola (vpj.)

Suomen Punainen Risti Turun osasto

Aira Hellström

Turun kansalliset seniorit ry

Kaj-Olof Engblom

EL:n Turun yhdistys

Anton Romanov

Kansainvälinen kehittämis- ja yhteistyöyhdistys Baltic Region ry

Katja Havula

Turun Seudun Omaishoitajat ry

Hilkka Mattila

JHL Turku eläkeläiset ry

Rauni Niinimäki

Turun Seudun Vanhustuki ry

Eila Hannula

Runosmäkiseura

Olavi Mäkinen

Turun Eläkeläiset ry

Anne Björkberg

Turun Eläkkeensaajat ry

Luottamuselintoimikunnan jäsenet ovat esittäneet, että seuraavat henkilöt nimetään vanhusneuvoston luottamushenkilöjäseniksi toimikaudelle 2023-2025:

Jäsen

Varajäsen

Ulla-Maija Vierimaa (pj.)

Hannele Mustonen

Johanna Fonsell

Henna Lempiäinen

Ilari Luojola

Jorma Lehti

Outi Kivinen​

Ritva Rokka

Tapio Lahti

Vesa-Pekka Rantalainen

Merja Hakanen

Mikko Waltari

Jouko Laakso

Pekka Aho

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää asettaa vanhusneuvoston toimikaudekseen 2023–2025 siten, että neuvosto voi kokoontua, kunnes uusi vanhusneuvosto on asetettu, ja valitsee jäseniksi ja varajäseniksi edellä mainitut henkilöt.

Vanhusneuvoston puheenjohtajaksi nimetään Ulla-Maija Vierimaa ja varapuheenjohtajaksi Tuula Paakkola.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedEläkeläisjärjestöt
aoTehtävään valitut
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedTurun kaupungin vanhusneuvosto