Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus32504.09.20231

415-2023 (01 01 01)

Määräaikaisen uraohjaajan viran jatkaminen konsernihallinnon maahanmuuttajapalveluissa

Tiivistelmä: -

Kh § 325

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen, palvelussuhdepäällikkö Elina Reinikainen 1.9.2023:

Palvelujohtaja Mika Helva ja integraatiojohtaja Minna Sartes ovat esittäneet, että konsernihallinnon maahanmuuttajapalveluissa olevaa määräaikaista uraohjaajan virkaa (vak. nro 001147) jatketaan ajalla 1.9.2023-31.8.2024. Lisäksi on esitetty, että määräaikainen uraohjaajan virka saadaan täyttää ilman erillistä lupamenettelyä.​

Esityksessä on todettu, että kaupunginhallituksen päätöksellä 28.11.2022 § 488 on perustettu määräaikainen uraohjaajan virka ajalle 1.12.2022 - 31.8.2023. Määräaikaisen viran tarkoitus on tukea kuntakokeilua siinä, että maahanmuuttajia/muunkielisiä asiakkaita saadaan koulutuksiin. Uraohjaaja toimii lisäksi osana työttömien tehostettuja haastatteluja.​

Esityksessä on todettu myös, että kaupunginhallituksen päätöksellä 30.1.2023 § 35 on jatkettu työllisyyden kuntakokeilua ja työllisyyskokeilun määräaikaisia virkoja. Konsernihallinnon maahanmuuttajapalveluiden uraohjaaja työskentelee osana työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamaa osaamiskeskushanketta, jossa on saatu rahoitus uraohjaajan määräaikaiseen virkaan myös seuraavalle hankekaudelle ajalle 1.9.2023-31.8.2024.​

Lisäksi esityksessä on todettu, että määräaikainen uraohjaajan virka on huomioitu osana konsernihallinnon vuoden 2023 ja 2024 henkilöstösuunnitelmaa. Määräaikaisen uraohjaajan viran kustannusvaikutus on vuositasolla noin 43.000 € työnantajasivukuluineen. Palkkarahat on varattuna valtion 70 % rahoittaman osaamiskeskushankkeen rahoitukseen.​

Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin jatkettavaksi esitetyn määräaikaisen uraohjaajan viran toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus –yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa esitykseen. Aiheutuvat palkkakustannukset tulee sisältyä talousarvioon. Lisäksi tulee ottaa huomioon asetetut tavoitteet henkilöstön määrän kehityksessä.​

Hallintosäännön 87 §:n mukaan viran perustamisesta päättää kaupunginhallitus.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tiedKonsernihallinto, maahanmuuttajapalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat