Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31404.09.20234

5260-2023 (01 01 00)

Kehittämispäällikön viran perustaminen kulttuurin palvelukokonaisuuteen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että kulttuurin palvelukokonaisuuteen perustetaan kehittämispäällikön virka 15.9.2023 lukien. Palvelukokonaisuuden museopalveluissa olevan kehittämispäällikön toimen tilalle tarvitaan kehittämispäällikön virka, koska työtehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä.

Kh § 314

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen ja palvelussuhdepäällikkö Tarja Kullanmäki 21.8.2023:

​Kulttuurin palvelukokonaisuus on esittänyt, että kulttuurin palvelukokonaisuuden museopalveluiden tukipalveluihin perustetaan kehittämispäällikön virka, jonka tehtäväkohtainen palkka on 3.527,44 €/kk ja jonka kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä tehtävään soveltuva työkokemus. Kehittämispäällikön toimi (vak.nro 000924) esitetään lakkautettavaksi.

​Esityksessä on todettu, että museopalveluiden kehittämispäällikön toimen (vak.nro 000924) tehtäviin kuuluu museon vaativista hankintaprosesseista vastaaminen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Kehittämispäällikön tehtävien vaativuus ja vastuu ovat yhtäläiset museon neljän vastuualueen (asiakaspalvelu, kokoelmat ja kulttuuriperintö, konservointi sekä näyttelyt ja yleisötyö) vastuualuepäälliköiden kanssa. Vastuualuepäälliköt ovat kaikki virkasuhteessa. Kehittämispäällikkö on työsuhteessa.

​Esityksen mukaan kulttuuri- ja nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 8.6.2023 § 86 kulttuuri- ja nuorisolautakunnan alaisten kulttuuripalveluiden viranhaltijoiden hankintavaltuudet (diaarinro 4417-2023). Hankintavaltuudet on myönnetty vain viranhaltijoille. Kehittämispäällikölle ei siten enää myönnetty hankintavaltuuksia. Kehittämispäällikön tehtäviin on kuulunut museopalveluiden vaativat hankintaprosessit ja tukipalveluiden kustannuspaikan hankinnoista vastaaminen kuten vastuualuepäälliköillä omien vastuualueen kustannuspaikkojen osalta. Näin ollen myös kehittämispäällikön tulisi olla virkasuhteessa.

​Esityksessä on lisäksi todettu, että kehittämispäälliköllä on keskeinen vastuu museopalveluissa ja tehtävällä on suuri merkitys koko museopalveluiden talouden ja henkilöstösuunnitelman sekä erityisesti museon hankintojen toteutumisessa. Taloushallinnon tehtävät sisältävät taloussuunnittelutehtäviä sekä talouden seurannan ja raportoinnin. Henkilöstöhallinnon tehtävät sisältävät henkilöstösuunnittelutehtäviä sekä rekrytointien valmistelun ja koordinoinnin.

​Palvelukokonaisuus on esittänyt, että perustettavan viran tehtäväkohtainen palkka ja kelpoisuusvaatimus vastaavat kehittämispäällikön toimen (vak.nro 000924) tehtäväkohtaista palkkaa ja kelpoisuusvaatimusta. Koska kehittämispäällikön toimi lakkautetaan, ei viran perustamisesta synny kustannusvaikutuksia.

​Konsernihallinnon henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole perusteita lausua toisin perustettavaksi esitettävän viran toiminnallisesta tarpeesta. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole muutoinkaan huomautettavaa palvelukokonaisuuden esitykseen.​

Hallintosäännön 87 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta.

Liite 1​Lomake viran perustamisesta

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
tiedKulttuurin palvelukokonaisuus


Liitteet:

Kh § 314
Liite 1:Lomake viran perustamisesta