Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31704.09.20237

9255-2021 (00 00 01)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoonpanon muuttaminen (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 317

Kaupunginsihteeri Merja Jokela 28.8.2023:

Hallintosäännön 7 §:n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnassa on 13 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet siten, että enemmistö jäsenistä on valtuutettuja tai varavaltuutettuja ja että heidän joukossaan on vähintään kaksi suomenkielisen ja kaksi ruotsinkielisen kieliryhmän edustajaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.8.2021 § 188 valita kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi mm. Johanna Forss-Lähdesmäen.

Forss-Lähdesmäki on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin ero kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi, joten hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Johanna Forss-Lähdesmäelle eron kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Ville Lintusen hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseneksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto