Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus32004.09.202310

5446-2023 (00 00 01)

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2023-2025

Tiivistelmä: -

Kh § 320

Kaupunginsihteeri Merja Jokela ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 30.8.2023:

Vammaisneuvoston tehtävänä on vaikuttaa kaupungin toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta. Vammaisneuvoston tehtävänä on varmistaa vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.​

Tehtäväkenttänä ovat kaupungin toimivaltaan kuuluvat asiat:

Kaupunginhallituksen 16.1.2023 § 17 hyväksymän toimintasäännön mukaan kaupunginhallitus asettaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvoston, valitsee niiden jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää heistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajuus vuorottelee toimikausittain luottamushenkilö- ja yhdistysjäsenten kesken.

​Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta ohjaa vaikuttajaryhmien toimintaa ja tekee esitykset vaikuttajaryhmien jäsenistä kaupunginhallitukselle. Vaikuttajaryhmien koordinaatiosta ja kehittämisestä vastaa konsernihallinnon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, joka vastaa yhdistysjäsenten hakuprosessista ja tekee yhdistysten edustajikseen valitsemien henkilöiden perusteella esityksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle.

​Monikulttuurisuus-, vanhus- ja vammaisneuvostoon valitaan kuhunkin kuusi yhdistysjäsentä ja heille varajäsenet. Yhdistysjäsenet voivat edustaa erikokoisia yhdistyksiä. Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman monipuolinen kokoonpano, joka edustaa kutakin kohderyhmää huomioiden sukupuolten tasa-arvo.

Yhdistysten jäsenehdokkaiden tulee olla turkulaisia ja sitoutuneita vaikuttajaryhmätoimintaan, ja heillä tulee olla edustamansa yhdistyksen hyväksyntä. Yhdistysedustajien kokoonpanossa pyritään toteuttamaan rotaatioperiaatetta, eli jäseniksi valitaan sekä aiemmin neuvostossa toimineita henkilöitä tuomaan edellisen neuvoston kokemusta että uusia tuoden uusia näkökulmia toimintaan.

​Luottamushenkilöedustajien valintaa valmistelee luottamuselintoimikunta.

​Kaupunki osoittaa kunkin vaikuttajaryhmän käyttöön valmistelusta vastaavan esittelijän ja teknisen sihteerin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 7.6.2023 § 73 esittänyt kaupunginhallitukselle vammaisneuvoston yhdistysjäseniksi valittavia henkilöitä. Yhdistyksiä edustavien jäsenten nimissä on inhimillisen virheen vuoksi havaittu sekaannus, joka on korjattu alla olevaan esitykseen.

​Näin ollen seuraavat henkilöt esitetään valittavaksi vammaisneuvoston yhdistysjäseniksi toimikaudelle 2023-2025:​

Varsinainen jäsen ja yhdistys

Varajäsen ja yhdistys

Mikko Waltari

Turun seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Marjo Tuusa

Turun Seudun Reumayhdistys ry

Taru Luukkala (vpj.)

Kynnys ry

Marja-Liisa Salminen

Turun Seudun Hengitysyhdistys ry

Päivi Päivinen

V-S Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry

Iita Makkonen

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry

Ann-Mari Veneskoski

Aivoliiton Turun seudun AVH-yhdistys ry

Merja Jämsäläinen

Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry

Riikka Kiilo

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

Sahra Mohamud

Suomen Somalinaisten kehitys ry

Pentti Eloranta

Turun Eläkkeensaajat ry

Terhi Seppänen

Runosmäkiseura ry

Luottamuselintoimikunnan jäsenet ovat esittäneet, että seuraavat henkilöt nimetään vammaisneuvoston luottamushenkilöjäseniksi toimikaudelle 2023-2025:​

Jäsen

Varajäsen

Selinä Nera (pj.)

Kerttu Lehto

Jaakko Paatero

Teija Tiusanen

Jaana Halin

Iina Antinluoma

Veijo Lehtonen

Oskari Maunuksela

Asko Mäki

Risto Forsberg

Maisa Saloniemi

Akseli Hakkarainen

Eija Ruokonen

Nina Tiitta

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää asettaa vammaisneuvoston toimikaudekseen 2023–2025 siten, että neuvosto voi kokoontua, kunnes uusi vammaisneuvosto on asetettu, ja valitsee jäseniksi ja varajäseniksi edellä mainitut henkilöt.

Lisäksi vammaisneuvoston puheenjohtajaksi nimetään Selinä Nera ja varapuheenjohtajaksi Taru Luukkala.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTehtävään valitut
tiedTurun seudun vammaisjärjestöt
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tpvKonsernihallinto, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
tpvKonsernihallinto, yhteiset palvelut
tiedVammaisneuvosto