Kaupunginhallitus 05.06.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 13.06.2023

Kokousaika ja -paikka: 15:00-15:15 Kaupungintalo, Lindblom, Aurakatu 2

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
211 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
212 § Pöytäkirjan tarkastus
213 § Muutosjohtajan viran (vak. nro 001173) täyttäminen
214 § Henkilöstöpalvelupäällikön viran (vak.nro 000497) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen
215 § Hankintapäällikön viran (vak. nro 000853) tehtävänimikkeen muuttaminen
216 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle Yleiskaava 2029 tehdyistä valituksista
217 § Linnanniemen taideohjelma
218 § Historian ja tulevaisuuden museon kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun käynnistäminen
219 § Skanssin keskuspuiston, Kontregardinpuiston ja Itäkaaren (osa) puisto- ja katusuunnitelman sekä kustannusarvion hyväksyminen (Skanssi 037)
220 § Turun kaupungin ohjelma kotoutumisen edistämiseksi 2022-2025 (Kv)
221 § Turun kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 2023-2029 (Kv)
222 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta Pukkila 2.0 tehdyistä valituksista
223 § Kaupungin etuosto-oikeus Urusvuoren kaupunginosassa olevan tontin 853-88-5-33 kaupassa (os. Vajossuonkatu 9)
224 § Vastaus valtuutettu Riitta Karjalaisen aloitteeseen koskien lapsiparkkitoiminnan kehittämistä liikuntapalveluissa (Kv)
225 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
226 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 25 kohta
227 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 ja 32
228 § Oikaisuvaatimus / Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 mom. 23 ja 32 kohdat
229 § Hankintaoikaisuvaatimukset keittiötarvikkeiden ja astioiden sekä GN-astioiden ja kuljetustarvikkeiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 16.05.2023 § 87

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon