Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21405.06.20234

4181-2023 (01 01 00)

Henkilöstöpalvelupäällikön viran (vak.nro 000497) kelpoisuusvaatimuksen muuttaminen

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle esitetään, että konsernihallinnon henkilöstöpalvelut -vastuualueen henkilöstöpalvelupäällikön viran (vak. nro 000497) kelpoisuusvaatimus muutetaan 5.6.2023 lukien.

Kh § 214

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 31.5.2023:

Henkilöstöpalvelupäällikön viran (vak.nro 000497) kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä virkaan soveltuva työkokemus. Kelpoisuusvaatimus on tarkoituksenmukaista päivittää yleisempään muotoon sisältäen jatkossa vain koulutusvaatimuksen. Virassa voidaan katsoa edellytettävän ylempää korkeakoulututkintoa. Henkilöstöpalvelupäällikön virka on vapautumassa irtisanoutumisen johdosta, ja kelpoisuusvaatimuksen päivittäminen on tarkoituksenmukaista ennen vakanssin täyttämistä. Vakanssin kelpoisuusvaatimuksen muuttamisella ei ole kustannusvaikutusta.

Esitän, että konsernihallinnon henkilöstöpalvelut -vastuualueella olevan henkilöstöpalvelupäällikön viran (vak.nro 000497) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan 5.6.2023 lukien ylempi korkeakoulututkinto.

​Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että konsernihallinnon henkilöstöpalvelut -vastuualueen henkilöstöpalvelupäällikön viran (vak. nro 000497) kelpoisuusvaatimukseksi vahvistetaan ylempi korkeakoulututkinto 5.6.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat