Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21505.06.20235

4098-2023 (01 01 00)

Hankintapäällikön viran (vak. nro 000853) tehtävänimikkeen muuttaminen

Tiivistelmä: -

Kh § 215

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 31.5.2023:

Hallintojohtaja Jukka Varonen on esittänyt konsernihallinnon yhteisten palveluiden hankintapalvelut -vastuualuetta johtavan hankintapäällikön (vak. nro 000853) tehtävänimikkeen muuttamista hankintajohtajaksi.

​Konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksen mukaan hankintapalveluiden vastuualueen tehtävänä on Turun kaupungin hankintaprosessin ja hankintojen kehittäminen, ohjaus ja seuranta hankintastrategian mukaisesti sekä kynnysarvon ylittävien Turun kaupungin, Turun kaupungin konserniyhteisöjen toimeksiantoihin perustuvien sekä seudullisten tavara- ja palveluhankintojen kilpailuttaminen. Hankintapalvelut vastaa lisäksi osto- ja tilausprosessien asiantuntijatehtävistä ja ostolaskujen käsittelystä. Hankintapalveluissa on kaksi yksikköä, hankinnat sekä osto- ja tilauspalvelut. Vastuualueen henkilöstömäärä on yhteensä yli 30 henkilöä.

Hankintapäällikölle on delegoitu konsernihallinnon hallinnon järjestämispäätöksellä (5 luku 12 §) oikeus:

​Esityksessä on todettu, että nykyinen hankintapäällikön tehtävänimike ei vastaa täysin tehtävän sisältöä, laajuutta sekä tehtävään liittyvää vastuuta. Tehtävänimikkeen muutoksella ei ole kustannusvaikutuksia. Viranhaltija on antanut suostumuksensa nimikemuutokseen.

Henkilöstöasioiden ohjaus -yksiköllä ei ole huomautettavaa esitykseen. Henkilöstöasioiden ohjaus -yksikön näkemyksen mukaan hankintapäällikön viran (vak. nro 000853) tehtävänimike voidaan muuttaa esitetyllä tavalla.

​Hallintosäännön 83 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että konsernihallinnon hankintapalveluiden vastuualueen hankintapäällikön viran (vak. nro 000853) tehtävänimike muutetaan hankintajohtajaksi 1.7.2023 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat