Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22205.06.202312

13021-2021 (10 02 03, 03.04)

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavamuutoksesta Pukkila 2.0 tehdyistä valituksista

Tiivistelmä:

Asemakaavamuutoksen Pukkila 2.0 hyväksymispäätöksestä on tehty neljä valitusta Turun hallinto-oikeuteen. Lausuntoehdotuksen mukaan valitukset tulisi hylätä.

Kh § 222

Ympäristölakimies Nina Mattila 23.5.2023:

Kaupunginvaltuusto on 13.3.2023 § 49 hyväksynyt asemakaavamuutoksen Pukkila 2.0. Kaavanmuutos mahdollistaa suojeltavaksi määrätyn tehdasrakennuksen tilalle nykyistä pienemmän uudisrakennuksen rakentamisen. Muodostettavalle palvelu-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueelle saa sijoittaa myös toimi- ja liikuntatiloja ja muita yhteiskäyttöä palvelevia toimintoja. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 2000 k-m2, josta rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa Lasiteaukiolle avautuvia liiketiloja vähintään 300 k-m2.

Hyväksymispäätöksestä on valittanut yksi yksityishenkilö, kaksi järjestöä sekä Turun Museokeskus. Valituksissa vaaditaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista. Turun hallinto-oikeus on pyytänyt valtuuston lausuntoa 9.6.2023 mennessä. Liitteenä 1 olevan lausunnon mukaan valitukset ja muut esitetyt vaatimukset tulee hylätä.

Hallintosäännön 35 §:n 2 momentin 3) -kohdan mukaan kaupunginhallitus ratkaisee asiat, jotka koskevat selityksen ja lausunnon antamista kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo, ettei kaupunginvaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Liite 1Lausunto

Oheismateriaali 1Valituskirjelmät

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää antaa Turun hallinto-oikeudelle liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausTurun hallinto-oikeus


Liitteet:

Kh § 222
Liite 1:Lausunto