Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21305.06.20233

4183-2023 (01 01 01)

Muutosjohtajan viran (vak. nro 001173) täyttäminen

Tiivistelmä: -

Kh § 213

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen 31.5.2023:

Kaupunginhallitus on päättänyt 2.5.2023 § 174 muutosjohtajan viran (vak. nro 001173) perustamisesta. Muutosjohtajan virka on määräaikainen ajalla 1.6.2023 - 31.7.2025. Viran tehtäväkohtainen palkka on 6.000 €/kk. Virka on ollut kaupungin sisäisessä haussa ajalla 3.5.2023 - 15.5.2023. Hakuajan päättymiseen mennessä muutosjohtajan virkaa on hakenut seitsemän henkilöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Viran hakuilmoituksen mukaan muutosjohtaja vastaa yhteisvaikuttava johtaminen lasten ja nuorten ikäkaaressa -hankkeesta ja johtaa sitä kansliapäällikön suorassa alaisuudessa. Muutosjohtajan tehtävänä on ensisijaisesti johtaa horisontaalista yhteisvaikuttavaa hankekokonaisuutta. Hankkeen kokonaisuuden asiat tuodaan päätettäväksi kaupunginhallitukseen, ja lisäksi hanke raportoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnalle. Muutosjohtajan linjajohdon alaisuudessa toimii nuorisopalvelut.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta laajojen kokonaisuuksien johtamisesta ja vaativista muutoshankkeista sekä strategista ja visionääristä otetta eri toimijoiden yhteistyöhön. Valittavan henkilön tulee olla johtajaominaisuuksiltaan ihmislähtöisyyttä ja myönteistä kehittämisilmapiiriä luova, mutta kyettävä viemään jämäkästi ja määrätietoisesti vaativaa muutosprosessia eteenpäin huomioiden eri toimijat ja sidosryhmät.

Kaikki viran hakijat täyttivät viran kelpoisuusvaatimukset ja heidät kutsuttiin haastatteluun. Yksi hakijoista ei osallistunut haastatteluun. Haastattelijoina toimivat kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen, integraatiojohtaja Minna Sartes, apulaispormestari Piia Elo, apulaispormestari Elina Rantanen ja henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen.

Hakemusasiakirjojen ja haastatteluiden perusteella tehtiin hakijoiden ansioiden vertailu viran hakuilmoituksessa mainittujen kriteerien pohjalta. Tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella katsottiin, että hakijoista virkaan ansioitunein ja sopivin on Anu Parantainen. Anu Parantainen täyttää viran kelpoisuusehdot ja hänellä on viran hoitamiseen soveltuva työkokemus. Muihin hakijoihin verrattuna Anu Parantaisen erityisiksi ansioiksi katsottiin erityisesti:

Hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 12.12.2022 § 250) 88 §:n mukaan palvelujohtajat, tarkastusjohtajan ja muut kansliapäällikön välittömät, esimiesasemassa olevat alaiset ottaa kaupunginhallitus.

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää ottaa Anu Parantaisen määräaikaiseen muutosjohtajan virkaan (vak. nro 001173) ajalle 6.6.2023 - 31.7.2025.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoMuut hakijat
tiedKonsernihallinto
tiedKonsernihallinto, henkilöstöpalvelut
tpvKonsernihallinto, operatiiviset henkilöstöasiat
aoXXXXX