Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus22305.06.202313

4121-2023 (10 00 01)

Kaupungin etuosto-oikeus Urusvuoren kaupunginosassa olevan tontin 853-88-5-33 kaupassa (os. Vajossuonkatu 9)

Tiivistelmä:

Myyty tontti tarkoittaa asemakaavan T korttelinosaa. Alueen pinta-ala on 24 765 m2, ja kauppahinta on 1.650.000 euroa. Myyjän toimesta on laitettu vireille tonttijako, jossa tontista aiemmin myyty määräala muodostetaan omaksi tontikseen. Koska kysymyksessä on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakentamiseen tarkoitetun tontin luovuttaminen kyseistä liiketoimintaa harjoittavalle taholle, kaupungin etuosto-oikeuden käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Kh § 223

Kaupunkiympäristö, kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kiinteistökehitys ja isännöinti, kiinteistökehityspäällikkö Petri Liski 30.5.2023:

Kaupungille toimitetun kiinteistönluovutusilmoituksen (2023-169) mukaan Borg Kiinteistöt Oy on myynyt 22.5.2023 tontin Urusvuori-5-33 Kiitäjät Consulting Oy:lle, pois lukien tontista aiemmin myydyn määräalan. Myyjän toimesta on käynnistetty tonttijako, jossa aiemmin myyty määräala tullaan erottamaan omaksi tontikseen. Kohde on rakennettu kaavanmukaiseen käyttötarkoitukseensa.​

Kohde tarkoittaa teollisuus- ja varastorakennusten kortteliin (T) kuuluvaa tonttialuetta. Kaupan kohteen pinta-ala on 24 765 m2 ja rakennusoikeus 12.383 k-m2. Kauppahinta on 1.650.000 € eli noin 133 €/k-m2.​

Etuostolain mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnan alueella tehdyssä yli 5000 m2 kiinteistökaupassa. Luovutettu tontti sijaitsee Urusvuoressa Vajossuonkadun varrella ja kohde rajoittuu samaan käyttötarkoitukseen osoitettuihin alueen muihin tontteihin.​

Koska alue on luovutettu asemakaavan mukaisen rakentamisen tarkoituksiin ja käypään hintaan, etuosto-oikeuden käyttäminen tässä selostetussa kiinteistökaupassa ei ole tarkoituksenmukaista.

Oheismateriaali 1Kiinteistönluovutusilmoitus ja kauppakirja​​​

​Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoBorg Kiinteistöt Oy
aoKiitäjät Consulting Oy
tpvKaupunkiympäristö, paikkatieto ja kaupunkimittaus