Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus21029.05.202310

13-2023 (00 01 01)

Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Tiivistelmä: -

Kh § 210

Pöytäkirjat:
KokouspvmNäht. pvm
Liikuntalautakunta23.05.202301.06.2023
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta24.05.202301.06.2023

​Päätöspöytäkirjat:

Konsernihallinto

Pormestari Minna Arve

Konsernihallinto

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen

Konsernihallinto, lakipalvelut

Johtava kaupunginlakimies Laura Klami

Konsernihallinto, hankintapalvelut​

Hankintapäällikkö Susanna Sarvanto-Hohtari

​Konsernihallinto, henkilöstöpalvelut

Henkilöstöjohtaja Sinikka Valtonen

Konsernihallinto, kansainväliset asiat ja protokollapalvelut

Kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen

Konsernihallinto, kärkihankkeet

Kärkihankejohtaja Björn Grönholm

Konsernihallinto, tilapalvelut, kohdejohtaminen

Ylläpitopäällikkö Soile Viiri

Konsernihallinto, tilapalvelut, toimitilajohtaminen

Vs. toimitilapäällikkö Pauliina Karjalainen

Palkkausasiat:

Työllisyys

Työllisyysjohtaja Riitta Uitto

Kaupunginhallitukselle saapuneet lausuntopyynnöt 20.4.-23.5.2023

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia/ Keskusvaalilautakunta

9666-2022

26.04.2023

Selvitys- ja lausuntopyyntö esteettömistä vaalijärjestelyistä ja äänestäjien opastuksesta ennakkoäänestyspaikoilla

Liikenne- ja viestintäministeriö/ Kaupunkiympäristö

3408-2023

02.05.2023

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi: laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Ympäristöministeriö/ Kaupunkiympäristö

3454-2023

03.05.2023

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä lakien muuttamisesta, Suomen kansalaiseen rinnastettavat henkilöt valtion tukemien vuokra- ja asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa, ARA-asunnot

Työ- ja elinkeinoministeriö/ Konsernihallinto

3614-2023

09.05.2023

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle työttömyysturvaa ja julkisia työvoima- ja yrityspalveluja koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

3630-2023

10.05.2023

Kuulemistilaisuus 16.5.2023 kunnille ja hyvinvointialueille asetusluonnoksista rahoituksen siirtoa koskevien laskelmien oikaisusta ja kirjallisen lausunnon antaminen

Turun hallinto-oikeus/ Kaupunginhallitus

13021-2021

12.05.2023

Turun hallinto-oikeuden lausuntopyyntö kaupunginvaltuuston 13.3.2023 § 49 päätöksestä tehtyihin valituksiin, asemakaavanmuutosehdotus; Pukkila 2.0, Pitkämäki

Valtiovarainministeriö/ Konsernihallinto

3728-2023

12.05.2023

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annettujen asetusten muuttaminen (siirtolaskelmien tarkistaminen)

Opetushallitus/ Kasvatus ja opetus

3755-2023

15.05.2023

Lausuntopyyntö osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjeesta ammatillisessa koulutuksessa

Väylävirasto/ Kaupunkiympäristö

3782-2023

16.05.2023

Luonnos Väyläviraston maanteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi 2023-2028

 

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, ettei se ota edellä mainittuja pöytä- ja päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen sekä merkitsee pyydetyt lausunnot tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedLiikuntalautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta