Kaupunginhallitus 14.12.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
490 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
491 § Pöytäkirjan tarkastus
492 § Talousarvion noudattamista koskevat määräykset vuodelle 2017 (Kv)
493 § Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano konsernihallinnon, konsernihallinnon alaisten palvelukeskusten, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta
494 § Vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten hyväksyminen
495 § Turun kaupungin toimenpiteet positiivisessa rakennemuutoksessa sekä meri- ja valmistavan teollisuuden osaamisen varmistaminen
496 § Lakiasioiden lausunto Turun kaupunginhallituksen toimivallasta Turun Kaupunginteatteria koskevassa päätöksenteossa
497 § Eräiden vastaavan hoitajan ja vastaavan ohjaajan virkojen kelpoisuusvaatimusten muuttaminen
498 § Tallimäenkentän päiväkodin toteuttamiseen liittyvien sopimusten hyväksyminen
499 § Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
500 § Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2017 kuntavaaleissa
501 § Vuoden 2017 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat 2017
502 § Laitosäänestyspaikat vuoden 2017 kuntavaaleissa
503 § Erikoislääkärin viran perustaminen hyvinvointitoimialalle
504 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.11.2016 päätösten täytäntöönpanot
505 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 12.12.2016 päätösten täytäntöönpanot
507 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Brahe-centerin asemakaavaa koskevasta valituslupahakemuksesta
508 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: JulkL 24. 1 §:n 25 kohta, HeTiL 11 §:n 4 kohta, HolhL 92.2 §, VeroJulkL 4.1 §
509 § Turun seudun sosiaali- ja terveyspalvelukiinteistöt Oy:n konserniavustuksen maksamisen täytäntöönpano

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon