Kaupunginhallitus 05.12.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
462 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
463 § Pöytäkirjan tarkastus
464 § Iltakouluasiat
465 § Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus v. 2016
466 § Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys vuosille 2017-2018
467 § Maakuntauudistuksen projektisuunnitelman hyväksyminen ja esivalmistelun alatyöryhmien jäsenten nimeäminen
468 § Kaupunkiympäristötoimialan perustamisen edellyttämät johtosääntölinjaukset
469 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; "Moikoisten itäranta" Moikoinen (os. Pietinkuja 11, Kirjamäenkuja 9, Välikedonkuja 7-11) (2/2014) (Kv)
470 § Omistajapolitiikka (Kv)
471 § Turun Vesiliikelaitoksen liikkeenluovutus Turun Vesihuolto Oy:lle
472 § Turun Vesihuolto Oy:n ja Turun Seudun Vesi Oy:n kanssa solmittavat vuokrasopimukset (Kv)
473 § Turun Seudun TST ry:n poistotekstiilikierrätyksen työllistämistoiminnan rahoittaminen
474 § Asuinkerrostalotontin 853-75-67-4 (Ruohonpää) muodostusosien myyminen YH Kodit Oy:lle omaan, perustettavien tai perustettujen yhtiöiden lukuun (os. Gränsbackankuja 5)
475 § Näyttelyvakuus Wäinö Aaltonen ja itsenäisyyden vuosisata - näyttelylle
476 § Korkeimman hallinto-oikeuden päätös Harjattulan asemakaavasta tehtyyn valitukseen
477 § Kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu kaupunginjohtajan päätös 16.11.2016 § 145
478 § Kaupunginhallituksen kokouksen alkamisajankohdan muutos
479 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.11.2016 päätösten täytäntöönpanot
480 § Kaupunginhallituksen edustajia lauta- ja johtokunnissa koskevan päätöksen tarkistaminen
481 § Kiinteistöliikelaitoksen avoinna olevan kartoittajan viran (vak. nro 608024) lakkauttaminen
482 § Eräiden vastaavan hoitajan ja vastaavan ohjaajan virkojen kelpoisuusvaatimusten muuttaminen
483 § Hyvinvointitoimialan avoimien virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
485 § Uuden varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkieliseen jaostoon (Kv)
486 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
487 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
488 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)
489 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon