Kaupunginhallitus 21.11.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
440 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
441 § Pöytäkirjan tarkastus
442 § Iltakouluasiat
443 § Lastenkoteja koskeva tilatarveselvitys
444 § Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lauta- ja johtokunnissa
445 § Turun kaupungin kannanotto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarviosta ja taloussuunnittelusta vv. 2016-2018
446 § KOy Turun Kaupunginteatterin omistajan ennakkonäkemyspyyntö Turun kaupungille koskien teatterirakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen ryntäystoimenpiteitä (Kv)
447 § Työnohjauksen ostopalvelujen hankinnan keskeyttäminen
448 § Turun suomalaisen Yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n toteuttaman lukion peruskorjauksen rahoitusjärjestelyn hyväksyminen
449 § Eräiden kaupunginhallituksen asettaminen toimikuntien ja neuvostojen toimikausien jatkaminen
450 § Kiinteistöliikelaitoksen kiinteistörekisterinhoitajan viran (vak. nro 608052) ja kartoittajan viran (vak. nro 608062) lakkauttaminen
451 § Ympäristötoimialan avoimen hallintosihteerin viran (vakanssinumero 700709) lakkauttaminen
452 § Sosiaalityöntekijän viran perustaminen hyvinvointitoimialalle
453 § Terveyskeskuslääkärin viran perustamien opiskeluterveydenhuoltoon
454 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.11.2016 päätösten täytäntöönpanot
456 § Uuden jäsenen valitseminen kunnan keskusvaalilautakuntaan (Kv)
457 § Jätehuoltopoliittisen ohjelman 2017 - 2022 hyväksyminen (Kv)
458 § Turun kaupungin perintäprosessin kehittäminen ja vähäarvoisen omaisuuden luovuttamista koskevan toimivallan tarkistaminen sekä näistä aiheutuvat muutokset säännöstöön (Kv)
459 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; "Moikoisten itäranta" Moikoinen (os. Pietinkuja 11, Kirjamäenkuja 9, Välikedonkuja 7-11) (2/2014) (Kv)
460 § Syvälahden koulun perustamispäätöksen lykkääminen (Kv)
461 § Yli-Maarian koulun perustamispäätöksen lykkääminen ja Moision koulun lakkauttaminen 1.8.2018 lukien (Kv)

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon