Kaupunginhallitus 06.06.2016 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
232 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
233 § Pöytäkirjan tarkastus
234 § Katsaus Kuninkuusravien 2016 järjestelyjen tilanteeseen
235 § Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimusten muuttaminen
236 § Iltakouluasiat
237 § Kaupunginvaltuuston 30.5.2016 § 93 tekemän Kauppatorin alueen maanalaisten tilojen vuokraamista koskevan päätöksen täytäntöönpano
238 § Turun Vesihuolto osakeyhtiön muodostaminen (Kv)
239 § Centrum Balticum -säätiön EU-rahoitteisten hankkeiden rahoitusjärjestelyt
240 § Lastensuojelu- ja kesäsiirtolarahaston vuoden 2015 tuoton jako
241 § Sosiaalirahaston vuoden 2015 tuoton jako
242 § Kuolinpesien säästörahaston vuoden 2015 tuoton käyttäminen vanhustenhuollon erilaisiin toimintoihin mm. kalusteiden ja apuvälineiden hankkimiseksi
243 § Kiinteistö- ja ympäristötoimialan toimintamallimuutoksen valmistelun linjaukset
244 § Taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen hyväksyminen (Kv)
245 § Valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen hyväksyminen
246 § Valtion ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen välisen kasvusopimuksen hyväksyminen
247 § Poikkeamispäätös; Lämpölaitos, hakesiilo, huoltohalli ja katos, Runosmäki (P 2015-464) (Ks)
248 § Sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä
249 § Ympäristötoimialan avoimeksi tulevien virkojen, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
250 § Luostarivuoren lukion rehtorin viran (vak.nro 806100) muuttamisesta lukion apulaisrehtorin viraksi 1.8.2016 lukien
251 § Toimitusinsinöörin viran (vak. nro 608175) perustaminen Kiinteistöliikelaitoksen Kiinteistönmuodostus ja maastomittauksen palvelualueelle
252 § Turku 2011 -säätiön, Stiftelsen Åbo 2011, sääntöjen muuttaminen
253 § Kaupunginvaltuuston kokouksen 30.5.2016 päätösten täytäntöönpanot
255 § Salassa pidettävä - salauksen peruste: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 24 § 1 momentti 18, 23 ja 32 kohta

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon