Kaupunginhallitus 10.06.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 15:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
281 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
282 § Pöytäkirjan tarkastus
283 § Iltakouluasiat
284 § Turun sosiaaliasiamiehen selvitys asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehityksestä (Ht)
285 § Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavasta "Suikkilan kartano" tehdystä valituksesta (Yt)
286 § Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen lisäasiakirja (Yt)
287 § Yhteistyösopimus Sataman kaupunginosan korttelin Satama-9 kehittämiseksi, osoite Nosturinkatu 5 ja Pansiontie 6-8
288 § Vastaus kaupunginhallituksen jäsen Pirjo Rinteen selvityspyyntöön KuntaRekry-järjestelmän hankintakustannuksista, lisenssi- ja käyttökustannuksista ja kustannusrakenteesta
289 § Vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden uudelleenjako konsernihallinnossa
290 § Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2013
291 § Avustuksen maksatuksen aikaistaminen, Åbo Svenska Teaterförening rf
292 § Kiinteistöliikelaitoksen selvitys vuoden 2013 investointien toteuttamatta jättämisestä sekä omaisuuden myyntisuunnitelmasta
293 § Ammattikorkeakoulun henkilöstöhallintoon ja työhyvinvointiin liittyvä selvitys kaupunginhallitukselle
295 § Vanhusneuvoston asettaminen ja jäsenten nimeäminen toimikaudelle 2013 - 2014
297 § Konsernihallinnon virastomestarin viran (vak.nro 000056) lakkauttaminen
298 § Sivistystoimialan kahdeksan avoimen viran, joissa ei käytetä julkista valtaa, lakkauttaminen
299 § Kiinteistötoimialan virkajärjestelyt, eräiden toimien muuttaminen viroiksi
300 § Pekka Artukan ero Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kv)
301 § Uudistamisohjelman hyväksyminen ja taloussuunnitelmakauden suunnittelulukujen tarkentaminen (Kv)
302 § Kaupunginteatterin vuoden 2012 alijäämän kattaminen (Vt, Kv)
303 § Museokeskuksen ja kaupunginorkesterin vuoden 2012 talousarvion toteutuminen (Vt, Kv)
304 § Inka Ahosen ero kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan varajäsenen tehtävästä (Kv)
305 § Sixten Westerbyn ero kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen tehtävästä (Kv)
307 § Tarkastuslautakunnan raportti vuoden 2012 arvioinnista (Kv)
308 § Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen (Kv)
309 § Turun kaupungin tilikauden 2012 tuloksen käsittely (Kv)
310 § Asemakaavanmuutosehdotus ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus "Linnanfältti", IX kaupunginosa ja Satama (os. Linnankatu, Fleminginkatu, Amiraalistonkatu, Kalastajankatu, Malminkatu) (5/2006) (Yt, Kv)
311 § Turun Satamaliikelaitoksen johtosäännön kumoaminen ja Satamaliikelaitoksen liiketoiminnan myynnin loppuun saattaminen (Kv)
312 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan hallinnoimien Turun ammatti-instituutin lahjoitusrahastojen sääntöjen tarkistus (St, Kv)
313 § Lausunto seudulliselle joukkoliikenneviranomaiselle: Turun kaupunkiseudun joukkoliikenne 1.7.2014 alkaen

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon