Kasvatus- ja opetuslautakunta 01.10.2014 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10, 2. krs

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
151 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
152 § Pöytäkirjan tarkastus
153 § Iltakouluasia
154 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
155 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan selvitys lisätoimenpiteistä ylitysennusteen poistamiseksi ja kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa pysymiseksi
156 § Kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäväksi otettu ammatillisen koulutuksen tulosalueen tulosaluejohtajan päätös 4.9.2014 § 21 "Turun ammatti-instituutin ja Koneteknologiakeskuksen välinen vuosisopimus 2014"
157 § Turun ammatti-instituutin logistiikkakoulutuksen väistötilojen hankekuvaus ja vuokraustarjouspyyntö
158 § Tommilankadun Turun ammatti-instituutin toimintojen sijoittaminen Aninkaisten koulutaloon ja Tommilankadun tiloista luopuminen
159 § Lausunto Pallivahan koulun teknisen peruskorjauksen (keittiö, liikuntasali, ulkovaippa ja piha) hankekuvauksesta
160 § Lausunto Luostarivuoren koulun teknisen peruskorjauksen hankekuvauksesta
161 § Lausunto Puropellon koulun (C-osa) teknisen peruskorjauksen hankekuvauksesta
162 § Lasten ja nuorten psykososiaalisia palveluja käsittelevän työryhmän loppuraportti
163 § Perusopetuslain mukaisen aamu- ja iltapäivätoiminnan siirto vapaa-aikatoimialalta sivistystoimialalle
164 § Lukuvuoden 2015 - 2016 työpäivistä päättäminen
166 § Ilmoitusasioita
167 § Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
168 § Tuen tarpeiden määrittely varhaiskasvatuksessa ja erityisen ja tehostetun tuen lapset 15052014

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon