Kaupunginhallitus 09.05.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 16.05.2023

Kokousaika ja -paikka: 9:00-9:43 Hotel Strandbo, Nauvo

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
178 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
179 § Pöytäkirjan tarkastus
180 § Vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus (Kv)
181 § Oikaisuvaatimukset koskien kaupunginhallituksen 3.4.2023 § 138 päätöstä "Jäkärlän ja Varissuon koulujen väistötilat ja kytkeytyminen pitemmän aikavälin palveluverkkoon"
182 § Asemakaavanmuutosehdotus; Kaskenkatu 9b, III 003 (os. Kaskenkatu 9b) (1/2019) (Kv)
183 § Asemakaavanmuutosehdotus; Aninkaistenkatu 8, (VI) 6 kaupunginosa (os. Aninkaistenkatu 8) (3/2021) (Kv)
184 § Artukaisten kehittämishankkeen asettaminen
185 § Nummen koulutalon peruskorjaus hankeselvityksessä hyväksytyn investointimäärärahan korottaminen sekä yhteistoimintaurakan toteutusvaiheeseen siirtyminen (Kv)
186 § Hallintosäännön 144 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti (Kv)
187 § Museorahaston vuoden 2022 tuoton jakaminen
188 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
189 § Hankintaoikaisuvaatimus kertakäyttöastioiden ja muiden tavaroiden hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä 14.4.2023 § 58

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon