Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kulttuuri- ja nuorisolautakunta6527.04.202311
Kaupunginhallitus18709.05.202310

2190-2023 (02 05 05)

Museorahaston vuoden 2022 tuoton jakaminen

Tiivistelmä: -

Kulnuolk § 65

Museopalvelujohtaja Juhani Ruohonen 17.4.2023:

Konsernihallinnon rahoituspalveluiden rahoituspäällikkö Kim Moisiolinna on 17.3.2023 lähettänyt Museorahaston rahastovarojen käyttöpäätöksen tekoa varten selvityksen Museorahaston tuotosta.

Museorahaston toiminnallinen alijäämä vuodelta 2022 oli -2.359 euroa eli laskettuna vuoden 2022 alun pääomalle -0,69 %. Rahaston vuoden 2022 alun pääoma oli 339.716 euroa ja lopun 329.357 euroa.

Rahastojen jakokelpoisen tuoton jaossa pyritään tasaiseen tuoton jakoon, jolloin jaettavaa on joka vuosi. Jaettava määrä on ollut noin 8.000 euroa vuosina 2014–2021. Vuoden 2022 tilanteen mukaan 8.000 euron tuoton jako vastaisi 2,4 % vuoden 2022 taseen loppusummasta.

Kaupunginvaltuuston 18.3.2019 § 44 hyväksymien rahoitus- ja sijoitusperiaatteiden mukaan, mikäli tilikauden tulos jää jonain vuonna alijäämäiseksi, voidaan rahaston säännöistä poiketen päättää, että rahaston aikaisempien vuosien voittovaroja voidaan enintään 10 % rahaston taseen loppusummasta käyttää sääntöjen mukaisella tavalla.

Rahoituspalvelut esittää, että rahaston jakokelpoisesta tuotosta voidaan jakaa enintään 8.000 euroa, mikä vastaisi noin 2,4 % rahaston vuoden 2022 taseen loppusummasta.

Kaupunginvaltuuston 13.11.2006 § 214 hyväksymien museorahaston sääntöjen mukaan rahaston jakokelpoista tuottoa käytetään Turun maakuntamuseon, Wäinö Aaltosen museon ja Taidemuseon museoesineiden hankintaan, museoita koskevien julkaisujen kustantamiseen ja museoiden rakennusten kunnossapitoon sekä museoiden kansainväliseen toimintaan, ohjelmatuotantoon ja markkinointiin. Jakokelpoinen tuotto on jaettu kolmeen osaan em. museoiden kesken. Kaupungissa vuoden 2006 jälkeen tehtyjen organisaatiomuutosten perusteella, raha tulee jakaa siten, että 1/3 kohdistetaan Turun taidemuseolle ja 2/3 Turun kaupungin museopalveluille.

Turun taidemuseon osuus olisi näin ollen 2 660 € ja museopalveluiden osuus 5 340 €.

Vapaa-aikajohtajan varahenkilö, nuorisopalvelujohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

Ehdotus​Kulttuuri- ja nuorisolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 8 000 € museorahaston vuoden 2022 tuotosta jaetaan siten, että 1/3 kohdistetaan Turun taidemuseolle ja 2/3 Turun kaupungin museopalveluille. Turun taidemuseon osuus on näin ollen 2 660 € ja museopalveluiden osuus 5 340 €. Museopalveluiden osuus siirretään tulosyksikköön 2011 VA/Tukipalvelut/353000 Muut tuotot.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 187

Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen:

Ehdotus​Kaupunginhallitus päättää, että 8.000 € museorahaston vuoden 2022 tuotosta jaetaan siten, että 1/3 kohdistetaan Turun taidemuseolle ja 2/3 Turun kaupungin museopalveluille. Turun taidemuseon osuus on näin ollen 2.660 € ja museopalveluiden osuus 5.340 €. Museopalveluiden osuus siirretään tulosyksikköön 2011 VA/Tukipalvelut/353000 Muut tuotot.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, talouspalvelut
tiedKulttuuri- ja nuorisolautakunta
tiedVapaa-aika