Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus18609.05.20239

3369-2023 (07 02 01)

Hallintosäännön 144 §:n mukainen kaupunginvaltuuston kyselytunti (Kv)

Tiivistelmä: -

Kh § 186

Johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen:

Hallintosäännön 144 § sisältää säännökset kaupunginvaltuuston kyselytunnista.

Hallintosäännön mukaan valtuutetulla on oikeus esittää kyselytunnilla pormestarin, apulaispormestarin tai kansliapäällikön vastattavaksi lyhyitä, kulloinkin yhteen asiaan kohdistuvia kysymyksiä kaupungin hallinnon ja talouden hoitoa koskevista asioista. Valtuutettu saa samalla kyselytunnilla tehdä enintään kaksi kysymystä.

Kysymys on kirjallisena toimitettava konsernihallintoon viimeistään kyselytuntia edeltävän viikon maanantaina. Myöhemmin toimitetut kysymykset sekä kysymykset, joihin ei kyselytunnilla ehditä vastata, siirtyvät seuraavaan kyselytuntiin. Kysymykset otetaan vastattaviksi niiden saapumisjärjestyksessä. Puheenjohtajalla on kuitenkin oikeus määrätä tasapuolisuutta noudattaen muukin vastaamisjärjestys.

Kun kysymykseen on vastattu, kysymyksen esittäjällä ja muulla valtuutetulla on oikeus tehdä asiaan liittyviä lyhyitä lisäkysymyksiä valtuuston puheenjohtajan harkinnan mukaan. Kysymyksen ja ensimmäisen vastauksen enimmäiskesto on kaksi minuuttia. Lisäkysymyksen ja siihen annetun vastauksen enimmäiskesto on minuutti.

Kyselytuntia koskeva kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mika Maaskolan ohjeistus on erikseen lähetetty valtuustoryhmien puheenjohtajille.

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kyselytunnilla esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto