Kaupunginhallitus 13.01.2020 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 14:00 Kaupunginhallituksen istuntosali, Yliopistonkatu 27a

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 § Pöytäkirjan tarkastus
3 § Tilahallintapäällikön viran perustaminen tilapalvelukeskukseen
4 § Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen
5 § Turun Kauppatorin ja sitä ympäröivien katualueiden liukkauden torjunta
6 § Turun kaupungin osallistuvan budjetoinnin toteutus ja sen periaatteet
7 § Runosmäen aluekehittämisen tavoitteet ja monitoimitalohankkeen hankinta- ja kumppanuusperiaatteiden hyväksyminen
8 § Kiinteistöosakeyhtiö Runosmäen monitoimitalon perustaminen
9 § Maanalaisen rakennuskiellon jatkaminen koskien VI ja VII kaupunginosien kallioresurssia (Kv)
10 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/tonttijaonmuutosehdotus; Simolankatu 37, Nummi (os. Simolankatu 37) (29/2016) (Kv)
11 § Asemakaavanmuutos- ja tonttijako/ tonttijaonmuutosehdotus; Hiidenvartti, Kärsämäki (os. Hiidenkatu 9, Ristinpaltankatu) (11/2017) (Kv)
12 § Vastaselitys Turun hallinto-oikeudelle: vesihuoltolain mukaisen huolehtimisvelvollisuuden järjestäminen
13 § Kaupungille esitetty toimenpidepyyntö rakennuksen painumisen ja rakennukseen syntyneiden halkeamien johdosta
14 § Aluepelastuslautakunnan opinto- ja messumatka Interschutz der Rote Hahn 2020 -messuille Hannoveriin
15 § Muutos luottamuselintoimikunnan kokoonpanossa
16 § Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat
17 § Kaupunginhallituksen kokouksessa jätetty selvityspyyntö

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon