Keskusvaalilautakunta 25.09.2023 - Pöytäkirja

Nähtävänäolopäivä: 29.09.2023

Kokousaika ja -paikka: 16:00-17:38 Keskusvaalilautakunnan kanslia, Linnankatu 31

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
103 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
104 § Pöytäkirjan tarkastus
105 § Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen
106 § Keskusvaalilautakunnan sihteerien tehtävien järjestäminen
107 § Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat presidentinvaalissa 2024
108 § Vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaalissa 2024
109 § Vuoden 2023 toinen osavuosikatsaus
110 § Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotus
111 § Ohjekirje kunnille vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä
112 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
113 § Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon
114 § Muut ajankohtaiset keskusvaalilautakunnan asiat

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon