Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta11125.09.20239

4260-2023 (00 00 00)

Ohjekirje kunnille vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 111

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Oikeusministeriö on lähettänyt tiistaina 5.9.2023 kunnille liitteen 1 mukaisen ohjekirjeen vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä. Tilausjärjestelmä aukeaa maanantaina 25.9.2023 klo 12. Keskusvaalilautakunnan tulee viimeistään perjantaina 20.10.2023 ennen kello 12 tilata Grano Oy:ltä vuoden 2024 presidentinvaalissa tarvittava vaalimateriaali (äänestysliput, vaalikuoret, lähetekuoret, lomakkeet, sinetöimisteipit, vaaliluetteloiden sitomisvälineet, julisteet sekä vaali- ja VAT-ohjeet). Presidentinvaalia koskevia lisätilauksia voi tarvittaessa tehdä aina maanantaihin 22.1.2024 klo 12 saakka.

Edelleen oikeusministeriö on lähettänyt 20.9.2023 korjauksen koskien 5.9.2023 lähetettyä ohjekirjettä kunnille vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä. Ohjekirje kunnille vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä sisälsi kirjoitusvirheen ruotsinkielisessä versiossa (liite 2) liittyen vaalimateriaalitilauksien määräaikoihin. Presidentinvaalia koskevat tilaukset tulee tehdä viimeistään​ perjantaina 20.10.2023 klo 12 mennessä. Lisäksi tilausjärjestelmän osoite on muuttunut. Uusi osoite on om-vaalit.mygrano.fi.

Liite 1Ohjekirje kunnille vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä

Liite 2Anvisningsbrev centralvalnämdena i Åland

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.


Liitteet:

Kevaalk § 111
Liite 1:Ohjekirje kunnille vaalimateriaalin tilausjärjestelmästä
Liite 2:Anvisningsbrev centralvalnämdena i Åland