Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta11025.09.20238

3675-2023 (00 01 01)

Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotus

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 110

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Turun kaupungin kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus pyytää muiden vastaanottajien ohella keskusvaalilautakunnalta lausuntoa liitteen 1 mukaisesta Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta.

Ehdotetut muutokset koskevat rakennusjärjestyksen 3 ja 3A §:ä.

Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus toivoo, että keskusvaalilautakunta tutustuu ehdotukseen ja antaa tarvittaessa täydennys- ja muutosesitykset perusteluineen. Rakennusjärjestysehdotus on kirjeen liitteenä ja internetsivulla osoitteessa www.turku.fi/kuulutukset.

Lausunto tulee jättää 20.10.2023 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:

rakennusvalvonta@turku.fi tai postitse Turun kaupunki Kaupunkiympäristön palvelukokonaisuus PL 355, 20101 Turku. Lausunnossa tulee mainita asian diaari 3675-2023.

Mikäli lausuntoa tai ilmoitusta siitä, että lausunto on tulossa, ei toimiteta määräajassa, katsotaan, että lausujalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta.

Liite 1Turun kaupungin rakennusjärjestys

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää merkitä asian tiedoksi. Lisäksi keskusvaalilautakunta keskustelee lausunnon antamisesta Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.​ Keskusvaalilautakunta totesi, ettei keskusvaalilautakunta näe tarpeelliseksi lausua Turun kaupungin rakennusjärjestysehdotuksesta.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

lausKaupunkiympäristö


Liitteet:

Kevaalk § 110
Liite 1:Turun kaupungin rakennusjärjestys