Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta11325.09.202311

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 113

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:​

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Turun kaupunginvaltuusto on 21.8.2023 § 159 päättänyt myöntää Ville Taviolle pyytämänsä eron Turun kaupunginvaltuuston kaupunginvaltuutetun tehtävästä ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä hänen tilalleen valtuutetuksi kutsutaan Perussuomalaiset r.p.:n ensimmäinen varavaltuutettu Sami Kesäläinen.

Vaalilain 93 §:n nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Ville Tavio on kuulunut Perussuomalaiset r.p.:n ryhmään.

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 143 vahvistaman vaalituloksen mukaan Perussuomalaiset r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nousee sijaantulojärjestyksessä seuraava henkilö eli Jouko Laakso.

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää määrätä Perussuomalaiset r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Jouko Laakson.​ ​ ​

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

aoLaakso Jouko
tiedJokela Merja
tpvKorhonen Ari-Pekka