Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta10525.09.20233

5726-2023 (00 00 00)

Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 105

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta on ottanut konsernihallinnon lakipalveluista kaksi sihteeriä. Ensimmäisenä keskusvaalilautakunnan sihteerinä toiminut kaupunginlakimies on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 1.8.2023 alkaen. Keskusvaalilautakunnan toisena sihteerinä toiminut lakimies siirtyy vanhempainvapaalle 13.11.2023 alkaen ja palaa takaisin 26.9.2024.

Keskusvaalilautakunnan 25.9.2023 pidettävässä kokouksessa päätettäväksi asiaksi esitetään I sihteerin valinta, sekä määräaikaisen II sihteerin valinta vanhempainvapaan sijaisuuden ajaksi.

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää myöntää Turun kaupungin lakipalveluiden kaupunginlakimies Noora Syysvirralle ja avustava lakimies Katariina Jokiselle läsnäolo- ja puheoikeuden tässä kokouksessa keskusvaalilautakunnalle esittäytymiseksi sihteerien valintaa varten ja perehtyäkseen keskusvaalilautakunnan kokousprosessiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.