Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta11225.09.202310

9374-2020 (00 00 00, 00 00 01)

Uuden varavaltuutetun nimeäminen kaupunginvaltuustoon

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 112

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain mukaisesti, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

Turun kaupunginvaltuusto on 21.8.2023 § 160 päättänyt myöntää Johanna Forss-Lähdesmäelle pyytämänsä eron Turun kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että vaalilain 93 §:n nojalla keskusvaalilautakuntaa pyydetään määräämään jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi varavaltuutettu. Forss-Lähdesmäki on kuulunut Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.:n ryhmään.

Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 § 143 vahvistaman vaalituloksen mukaan Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi nousee sijaantulojärjestyksessä seuraava henkilö eli Leif Grönroos.

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää määrätä Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.:n valtuustoryhmän varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Leif Grönroosin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

aoGrönroos Leif
tiedJokela Merja
tpvKorhonen Ari-Pekka