Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Keskusvaalilautakunta10625.09.20234

5726-2023 (00 00 00)

Keskusvaalilautakunnan sihteerien tehtävien järjestäminen

Tiivistelmä: -

Kevaalk § 106

Lakimies Henna Saanakorpi 20.9.2023:

Vaalilain (714/1998) 14 §:n (361/2016) 3 § momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävä ei ole kunnallinen luottamustoimi, vaan sihteeri hoitaa tehtävää virkamiehenä. Käytännössä kunta huolehtii sihteerin etsimisestä keskusvaalilautakunnalle (Tarasti–Jääskeläinen, Vaali- ja puoluelainsäädäntö, 2014, s. 152).

Keskusvaalilautakunnalla on Turussa ja muissa suurissa kaupungeissa ollut kaksi sihteeriä. Kyseessä ei ole päätoiminen virka, vaan oman toimen ohella hoidettu niin sanottu sivuvirka.

Keskusvaalilautakunta on viimeksi 29.8.2023 § 60 tekemällään päätöksellä päättänyt muun ohella keskusvaalilautakunnan sihteerien tehtävien organisoinnista, rekrytoinnista, esittelystä ja tehtävästä maksettavista palkkioista.

Turun kaupungin keskusvaalilautakunta on ottanut konsernihallinnon lakipalveluista kaksi sihteeriä. Ensimmäisenä keskusvaalilautakunnan sihteerinä toiminut kaupunginlakimies on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen 1.8.2023 alkaen. Keskusvaalilautakunnan toisena sihteerinä toiminut lakimies siirtyy vanhempainvapaalle 13.11.2023 alkaen ja palaa takaisin 26.9.2024.

Seuraavat vaalit vuonna 2024 ovat presidentinvaali (ja mahdollinen toinen vaalikierros) ja europarlamenttivaalit. Turun kaupungin lakipalvelut on osoittanut keskusvaalilautakunnan käyttöön keskusvaalilautakunnan I sihteeriksi kaupunginlakimies Noora Syysvirran ja II sihteeriksi määräaikaisen avustavan lakimies Katariina Jokisen. Jokinen toimii kaupungin lakipalveluissa 1.11.2023 alkaen lakimiehenä vanhempainvapaan sijaisuuden ajan. Syysvirta ja Jokinen ovat ilmoittaneet suostumuksensa tehtävään ja ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkion osalta on monissa suurissa kaupungeissa noudatettu palkkiokäytäntöä, jonka mukaan valtiollisissa vaaleissa (presidentinvaali (lisäksi mahdollinen toinen vaalikierros), eduskunta- ja europarlamenttivaalit) keskusvaalilautakunnan sihteereille on maksettu vaaleihin liittyvistä tehtävistä palkkio, joka on vastannut ko. vakanssin kuukausipalkkaa. Kuntavaaleissa palkkio on maksettu puolitoistakertaisena. Jatkossa aluevaalit toimitetaan kuntavaalien kanssa samanaikaisesti, jonka vuoksi aiemmin kuntavaaleissa maksettua palkkiota on syytä tarkastella uudestaan kunta- ja aluevaalien järjestelyiden yhteydessä.

EhdotusKeskusvaalilautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen edellä kuvatun tilanteen,

- ottaa keskusvaalilautakunnan sihteeriksi toistaiseksi kaupunginlakimies Noora Syysvirran (I sihteeri),

- ottaa keskusvaalilautakunnan sihteeriksi 1.11.2023-25.9.2024 väliseksi ajaksi ma. lakimies Katariina Jokisen (II sihteeri),

- määrätä, että keskusvaalilautakunnan sihteereillä on molemmilla yksinään oikeus keskusvaalilautakunnan puolesta suorittaa keskusvaalilautakunnan toimintaan liittyviä hankintoja talousarvion määrärahojen puitteissa ja hyväksyä niihin liittyviä laskuja,

- määrätä, että sihteerit voivat suorittaa tarvittavat rekrytoinnit vaalien järjestämistä varten,

- määrätä, että sihteerit toimivat keskusvaalilautakunnan esittelijöinä sopimansa työnjaon mukaisesti, ja

- että Syysvirralle ja Jokiselle maksetaan vaalikohtaisesti vaalivuonna 2024 varatuista määrärahoista palkkio, joka vastaa ko. sihteerin omaa Turun kaupungin maksamaa kuukausipalkkaa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Noora Syysvirta ja Katariina Jokinen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Asian esitteli lakimies Henna Saanakorpi.

Jakelu

tiedAhlas Pauliina
tiedJokela Merja
aoJokinen Katariina
tiedKorhonen Ari-Pekka
aoSyysvirta Noora
tiedVuori Anne