Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.06.2013 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 17:00 Kasvatus- ja opetusvirasto, Käsityöläiskatu 10

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
96 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
97 § Pöytäkirjan tarkastus
98 § Tilojen vuokraaminen Kupittaan Urheiluhallista Sivistystoimialan käyttöön 1.8.2013 lukien
99 § Tilaelementin vuokraaminen Sivistystoimialan käyttöön 1.1.2014 lukien
100 § Katedralskolanin väistötilajärjestelyt 1.8.2014 lukien
102 § Jaostojen pöytäkirjat
103 § Lautakuntien näkemykset toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin
104 § Sivistystoimialan toiminta ja talous
105 § Lausuntopyyntö Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuksen ja oppisopimustoimiston siirtoa Turun Aikuiskoulutussäätiölle valmistelleen työryhmän loppuraportista
106 § Sivistystoimialan palveluverkon 2013 - 2020 hyväksyminen
107 § Päiväkotihoidon sääntökirjan yleisen osan täsmennykset ja muutokset
108 § Varhaiskasvatuksen operatiivinen palvelutuotantosopimus 2013
110 § Toimintasuunnitelma nettomenojen alentamisesta talousarviopoikkeaman kaventamiseksi
111 § Studiolaitteiden hankinta Puolalan koulun Torninkadun yksikköön

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon