Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta10305.06.20138

6577-2013 (011)

Lautakuntien näkemykset toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 103

Palvelujohtajat Mika Helva ja Vesa Kulmala:

 

Kaupungin laajennetussa johtoryhmässä on sovittu, että tehdään toimintaympäristöanalyysi lautakunnan kanssa. Tehtävänanto on seuraava:

 

Tunnistakaa lautakunnissa oman toimialanne näkökulmasta keskeiset toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, kahdesta näkökulmasta:

Laajat yhteiskunnalliset muutokset: mitkä ovat keskeiset näkyvissä olevat yhteiskunnalliset, taloudelliset, lainsäädännölliset tai muut laajavaikutteiset muutokset?

Muutokset Turun kaupungin omassa toimintaympäristössä: Mitkä ovat keskeiset Turun kaupungin omassa toimintaympäristössä näkyvissä olevat muutokset?

Miettikää, mitä mahdollisuuksia ja toisaalta haasteita tunnistetuista muutoksista aiheutuu Turun kaupungille.

Dokumentoikaa tuloksenne seuraavan sivun työpohjiin.

Kiteyttäkää tämän jälkeen keskeiset näkökulmat strategiatyöhön haasteisiin varautumiseksi (3 kpl), ja toisaalta mahdollisuuksien hyödyntämiseksi (3 kpl).

Hyödyntäkää tarvittaessa työssä syksyllä 2012 tehtyä toimintaympäristön analyysiä.

 

Lautakunnan kokouksessa esitellään liitteenä oleva pohjaesitys. Lautakunta käy keskustelun esityksen pohjalta ja tekee siihen tarvittavat muutokset ja lisäykset.

 

Liite 1                                   Toimintaympäristöanalyysi

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan toimintaympäristöanalyysin.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi Liukkosen Hartialan kannattamaana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

palHelva Mika
palKulmala Vesa


Liitteet:

Kasopelk § 103
Liite 1:Toimintaympäristöanalyysi