Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta9805.06.20133

6503-2013 (653)

Tilojen vuokraaminen Kupittaan Urheiluhallista Sivistystoimialan käyttöön 1.8.2013 lukien

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 98

 

 

Tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen:

 

Urheilupuiston päivähoitoyksikköön kuuluvan Seikkailupuiston avoimen varhaiskasvatuksen toiminnan tilan vuokra-aika päättyy 31.5.2013. Tila on vuokrattu nuorisotoimelta ja varhaiskasvatuksen toiminta-ajan ulkopuolella tila on ollut myös nuorisotoimen käytössä. Tämän vuoksi esimerkiksi varhaiskasvatuksen toimintamateriaalit on pitänyt välillä kerätä pois ja asettaa taas uudelleen paikoilleen uuden toimintapäivän alkaessa.

 

Tilassa toimii avoimen päivähoidon ryhmät aamupäivisin (maanantaista perjantaihin) ja iltapäivisin (maanantaista - torstaihin) Tällä hetkellä käytössä oleva tila on myös hyvin pieni, jonka takia tilaan on voitu ottaa kerrallaan vain kuusi perhettä osallistumaan avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan.

 

Käytössä olevan tilan vuokra on ollut 1000 € kuukaudessa.

 

Palvelualueen päällikkö Leena Herjanto on neuvotellut Kiinteistöliikelaitoksen kanssa uusien tilojen vuokraamismahdollisuudesta Kupittaan urheiluhallista korvaamaan Seikkailupuiston tiloja. Kyseisen tilan neliömäärä on 92, joten avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa olisi mahdollista laajentaa uusissa tiloissa nykyisellä henkilöstömäärällä merkittävästi. Tilassa tulisi tehdä pieniä muutostöitä ennen kuin se voidaan ottaa varhaiskasvatuksen avoimen päiväkotitoiminnan käyttöön.

 

Korjaustöiden kustannukset tullaan hinnoittelemaan suunnitelmien mukaan sisäiseen vuokraan kymmenen vuoden takaisinmaksuajalla. Uusien tilojen vuokra on 1134,36 € kuukaudessa.

 

Varhaiskasvatus esittää, että Kupittaan urheiluhallin palauttamiskeskuksen tiloissa toteutetaan laaditun suunnitelman mukaiset korjaustyöt ja että se vuokrataan varhaiskasvatuksen avoimen päiväkotitoiminnan käyttöön 1.8.2013 alkaen toistaiseksi.

 

Suunnittelupäällikkö Tapio Alapaattikoski:

 

Turun Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on laatinut suunnitelmat Kupittaan urheiluhallin, Kupittaankuja 1, kellarikerroksen (osa) tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta. Ko. tilat ovat toimineet aikaisemmin ns. palauttamiskeskuksena.

 

Tilat käsittävät muutostöiden jälkeen neljä kerhohuonetta, tauko- ja pukuhuonetilat sekä tarvittavat wc- ja siivoustilat.

 

Korjaustöiden tavoitehinta on Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden arvion mukaan 23 000 euroa.

 

Tilojen (92 htm2) vuokra on Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelujen laskelman mukaan 13 612,32 euroa vuodessa.

 

Tavoitteena on, että tilat ovat korjattuina varhaiskasvatuksen käytössä 1.8.2013 lukien. Muutos- ja korjaustyöt ovat siinä määrin kohtuullisia, että tähän on realistiset mahdollisuudet.

 

Urheiluhallin tilat korvaavat Seikkailupuistossa varhaiskasvatuksen käytössä olleet tilat, joiden vuokra-aika päättyy 31.5.2013.

 

Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut on varautunut korjaustöihin heti kun asiassa saadaan tarvittavat päätökset.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluille jatkotoimenpiteitä varten, että Sivistystoimialalle vuokrattaisiin ehdotuksen mukaisesti Kupittaan urheiluhallista lisätiloja (92 htm2) 1.8.2013 lukien.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKiinteistöliikelaitos, tilapalvelut