Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 06.06.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:35 Puolalankatu 5, 2. kerros, kokoushuone Bryggman

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
101 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
102 § Pöytäkirjan tarkastus
103 § Turun seudun joukkoliikenteen talviaikataulut 2018 - 2019
104 § Sundqvist Investments Oy Ab:n reittiliikennelupahakemus reitille Turku - Naantali - Hanka 25.6. - 10.8.2018
105 § Asia poistettiin esityslistalta
106 § Koululaislinjan 73 reitti
107 § Joukkoliikenteen alennuskorttien sukupuolineutraalius
108 § Joukkoliikennepalvelujohtajan päätösvalta kokeiluissa
109 § Toisen asteen opiskelijoiden kannustaminen koulumatkatuen hakemiseen
110 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan opintomatka Iso-Britanniaan 1. - 5.10.2018
111 § Joukkoliikennepalvelujohtajan päätöspöytäkirjat
112 § Katsaus liikennepalvelulain sisältöön
113 § Kuntarajat ylittävien linjojen nettokustannusten jakamistapa
114 § Tiedoksi merkittävät asiat
115 § Toiminnan seuranta -raportit
116 § Pöytäkirjat, muistiot, tiedotteet ym.
117 § As Oy Turun Kuunarin asukastoimikunnan aloite joukkoliikenteen vuorojen lisäämiseksi Helsinginkadun pysäkkien 1605 ja 1606 kautta
118 § Kaarinan vanhus- ja veteraanineuvoston ehdotus linjareitin ulottamiseksi terveyskeskuksen pihalle
119 § Kaistarniemen Alitalon Kyläyhdistyksen aloite linja-autovuorojen lisäämisestä Kaistarniemeen ja Papinsaareen
120 § Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan ylimääräinen kokous 27.6.2018

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon