Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 08.12.2022 - Protokoll

Till påseende dag: 16.12.2022

Sammanträdestid och -plats: 17:00-18:17 Stadshuset, Auragatan 2, rum Lindblom

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
51 § Mötets laglighet och beslutförhet
52 § Justering av protokollet
53 § Anmälningsärenden
54 § Elevantagningskriterier till den svenskspråkiga förskoleundervisningen
55 § Elevantagningskriterier till den svenskspråkiga grundläggande utbildningen
56 § Svenska sektionens sammanträden våren 2023
57 § Uppföljning av ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen