Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5608.12.20226

14569-2021 (00 01 01)

Svenska sektionens sammanträden våren 2023

Sammandrag: -

Ssnfu § 56

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 1.12.2022:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning

Svenska sektionen sammanträder ungefär en gång i månaden, vid behov kan extra möten hållas.

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning föreslås ha följande mötestider under våren 2023:

 

onsdag

25.1.2023   

kl. 17.00

onsdag

15.2.2023

kl. 17.00

tisdag

21.3.2023

kl. 17.00

onsdag

19.4.2023

kl. 17.00

tisdag

16.5.2023

kl. 17.00

tisdag

13.6.2023

kl. 17.00

         


Mötestiderna kan vid behov ändras av ordförande.

Enligt 113 § i förvaltningsstadgan bör organens sammanträden hållas av organet avtalad plats. Ordförande kan vid behov på grund av särskilda orsaker bestämma att ändra sammanträdesplats. Svenska sektionen sammanträder i huvudsak stadshuset.

 

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar om mötestiderna enligt ovanstående förslag.

Beslut​Svenska sektionen beslöt om följande mötestider för våren 2023.

tisdag​

17.1.2023​

kl. 17.00​

onsdag​

15.2.2023​

kl. 17.00​

tisdag​

21.3.2023​

kl. 17.00​

onsdag​

19.4.2023​

kl. 17.00​

tisdag​

16.5.2023​

kl. 17.00​

tisdag​

13.6.2023​

kl. 17.00​

Sändlista

förkJalonen Timo
förkJokela Merja
förkVolosatova Lucy