Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5308.12.20223

483-2022 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 53

Åbo stadsfullmäktige

14.11.2022 § 232 Förslag till budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2026 länk till beslutet

 

 

Åbo stadsstyrelse

07.11.2022 § 473 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisnings möte 2.11.2022.

21.11.2022 § 478 Budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2023-2026 länk till beslutet

21.11.2022 § 481 Stadsstyrelsen beslöt om vårens mötestider länk till beslutet

 

 

Nämnden för fostran och undervisning

27.10.2022 § 144 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisnings möte 4.10.2022.

08.11.2022 § 152 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisnings möte 2.11.2022.

08.11.2022 § 154 Nämnden beslöt om vårens mötestider. länk till beslutet

 

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

 

 

BeslutFörslaget godkändes.