Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5508.12.20225

14293-2022 (12 01 00, 12 00 01)

Elevantagningskriterier till den svenskspråkiga grundläggande utbildningen

Sammandrag: -

Ssnfu § 55

 

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 1.12.2022:

 

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslöt vid sitt möte 2.11.2023 § 48 att godkänna förslaget till ändrad elevantagning och ett upptagningsområde samt nya antagningskriterier.

 

De nya kriterierna för elevantagningen till svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Åbo träder i kraft från 1.1.2023.

 

De godkända antagningskriterierna har tillförts till dokumentet för de svenskspråkig skolornas antagningskriterier och kompletterats. Justeringar har gjorts för elevantagningen till åk 7-9, både gällande maximala antalet elever i elevgrupperna samt ansökningen till klasser med särskild inriktning.

 

Elevgruppernas storlek i årskurserna 1­-2 är högst 23 elever. Om tre eller fler elever i årskurs 1-2 har särskilt stöd och en individuell undervisningsplan (IP) är klasstorleken högst 20 elever. I en klass med barn med förlängd läroplikt är klasstorleken högst 20 st.

 

I årskurserna 3-9 är motsvarande maximiantal 26 elever. Om tre eller fler elever i årskurs 3-9 har särskilt stöd och en individuell undervisningsplan (IP) är klasstorleken högst 24 elever.

 

Bilaga 1               Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m 1.1.2023.

 

I bilaga 1 finns de uppdaterade elevantagningskriterierna. De uppdaterade delarna är markerade med grönt. Övriga delar av texten är oförändrad. Ärendet är berett tillsammans med rektorerna inom den grundläggande utbildningen.

 

Förslag          Svenska sektionen beslutar att godkänna kriterierna för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2023.

 

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkAitala Seija
förkKarlsson Christer
förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 55
Bilaga 1:Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m 1.1.2023.