Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5708.12.20227

11356-2021 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Uppföljning av ekonomin inom serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning

Sammandrag: -

Ssnfu § 57

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 1.12.2022:

 

Rapporter om uppföljningen av ekonomin för år 2022

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom serviceområdet.

 

Tilläggsmaterial 1               Uppföljning av personal och ekonomi för oktober månad.

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.