Närvarouppgifterna

Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 08.12.2022

Tillbaka till ärendelistan
Namn Paragrafer Anlände-Avlägsnade sig Uppgift RNimike
Vörlund-Wallenius Terhi   17:00 - ordförande
Heikkilä Jonas   17:00 - vice ordförande
Blomquist Markus   17:00 - medlem
Blomqvist Nana   17:07 - medlem
Elomaa Pekka-Juhani   17:00 - medlem
Gardberg Pia-Maria   17:00 - medlem
Kronqvist Camilla   17:00 - medlem
Lampi Branko   17:00 - medlem
Tötterman Anna-Karin   17:00 - medlem
Vartiainen Alexis   17:00 - medlem
Lindroos Milla   17:00 - Ung.fm ersättare
Kjellman Liliane   17:00 - föredragande
Jensén Annika   17:00 - sekreterare
Karlsson Hanna   17:00 - sakkunnig
Volosatova Lucy   17:00 - teknisk sekreterare

Tillbaka till ärendelistan