Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning5208.12.20222

Justering av protokollet

Ssnfu § 52

FörslagTill protokollsjusterare utses Cecilia Achrén och Nana Blomqvist.

Beslut​Till protokollsjusterare utsågs Pekka-Juhani Elomaa och Pia-Maria Gardberg. ​