Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning 18.02.2021 - Protokoll

Sammanträdestid och -plats: 17:00 elektroniskt sammanträde/ Universitetsgatan 27a, våning 3, rum 355

Tillbaka till mötesförteckningen
Paragraf Rubrik
9 § Mötets laglighet och beslutförhet
10 § Justering av protokollet
11 § Anmälningsärenden
12 § Linjedragning gällande förberedande behovsutredning för ett svenskspråkigt allaktivitetshus
13 § Åbos svenskspråkiga skolors lokala läroplan för undervisningen av A1 språket finska i åk 3-6
14 § Resultat från kommun10- undersökningen
15 § Rapport över det operativa serviceavtalet för år 2020
16 § Bokslut för år 2020

Ändringssökande Närvarouppgifterna
Tillbaka till mötesförteckningen