Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1518.02.20217

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Rapport över det operativa serviceavtalet för år 2020

Sammandrag: -

Ssnfu § 15

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 10.2.2021:

 

 

Uppföljningen av verksamheten rapporteras i det operativa serviceavtalet.

 

 

Bilaga 1               Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 31.12.2020.

 

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman:

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna rapporten för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.

Sändlista

förkBorgström Nina
förkHagelberg Annette
förkHuldin Maria
förkKarlsson Christer
förkKarlsson Hanna
förkKurtén Elise
förkLindfors Johanna
förkNyberg Siri
förkPärnänen Marianne
förkWesterby Sixten
förkWulff Nicke


Bilagor:

Ssnfu § 15
Bilaga 1:Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 31.12.2020.