Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1018.02.20212

Justering av protokollet

Ssnfu § 10

FörslagTill protokollsjusterare utses Pia-Maria Gardberg och Frej Holmberg.

BeslutFörslaget godkändes.