Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1118.02.20213

995-2021 (07 02 01)

Anmälningsärenden

Sammandrag: -

Ssnfu § 11

      

 

Åbo stadsstyrelse

8.2.2021 § 60 Modell för förverkligandet av Kuratorstigens daghems ersättande utrymmen Länk till beslutet

1.2.2021 § 45 Stadsstyrelsen beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 26.1.2021.

 

Nämnden för fostran och undervisning

10.2.2021 § 17 Nämndens möte i juni Länk till beslutet

10.2.2021 § 20 Grundandet av daghemmet Port Arthur den 1.3.2021 Länk

10.2.2021 § 25 Sirkkala skolas skolskjutsar under läsåren 2021–2023 när skolan grundrenoveras Länk

10.2.2021 § 29 Nämnden beslöt att inte ta till behandling ärenden från svenska sektionen vid nämndens för fostran och undervisning möte 26.1.2021.

10.2.2021 § 31 Uppsägning av hyresavtalet för Kuratorstigens dagvårdsutrymmen Länk

 

 

 

Förslag          Antecknas för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.