Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2010.02.20217

1645-2021 (05 10 00)

Daghem Port Arthur -nimisen päiväkodin perustaminen 1.3.2021 lukien

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 20

Palvelupäällikkö Hanna Karlsson 2.2.2021:

 

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen käyttöön on valmistumassa heinäkuussa 2021 uusi päiväkoti Daghem Port Arthur. Uusi päiväkoti sijaitsee Portsan kaupunginosassa, osoitteessa Sofiankatu 7, ja se otetaan käyttöön 1.8.2021.

 

Avautuessaan seitsenryhmäinen päiväkoti tuo ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle 2 uutta varhaiskasvatusryhmää ja korvaavat 5 ryhmää nykyisen Skolgatans daghemin osalta. Skolgatans daghem toimii nykyisin osoitteessa Koulukatu 10 sijaitsevassa kiinteistössä, josta on tarkoitus luopua Ruusukorttelin kehittämishankkeen edetessä. Ruotsinkielisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä lisääntyy Daghem Port Arthurin toiminnan käynnistyessä 42 paikalla.

 

Uudessa päiväkodissa on tarkoitus syksystä 2021 toteuttaa myös ruotsinkielistä vuorohoitoa, jonka tarve on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Nykyisin vuorohoitoa tarjotaan iltaisin ja viikonloppuisin Sirkkala daghem och förskolassa. Toiminnan siirtyminen Daghem Port Arthuriin mahdollistaa toiminnan joustavan kasvun sekä ympärivuorokautisen palvelun tarjoamisen ruotsinkielisille lapsille.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 2.2.2021:

 

Vaikka todellinen toiminta käynnistyy vasta kesäkauden jälkeen, joudutaan hankintoja ja muita valmistelevia toimenpiteitä tekemään hyvissä ajoin etukäteen, joten yksikkö tulee muodollisesti perustaa jokseenkin välittömästi. Skolgatans daghem -nimisen päiväkodin tarve ja tulevaisuus arvioidaan myöhemmin.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustaa 1.3.2021 alkaen Daghem Port Arthurin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKonsernihallinto, sivistystoimialan talouden toimialapalvelu
tpvSivistystoimialan yhteinen hallinto, yleishallinto- ja henkilöstöpalvelut
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvHatakka Satu
tpvKarlsson Hanna
tpvKjellman Liliane
tpvMerta Pentti
tpvMäki Elina
tpvTakalo Anne
tpvVauro Maarit