Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2510.02.202112

1674-2021 (12 01 02, 08 01 01)

Sirkkalan koulun koulukuljetukset koulun peruskorjauksen aikana 2021 - 2023

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 25

Toimialajohtaja Timo Jalonen 26.1.2021:

 

Sirkkalan koulu on peruskorjauksessa elokuusta 2021 kesään 2023. Koulun väistötila on Kärsämäen aikuiskoulutuskeskuksen entinen tila lähellä Kärsämäen koulua. Matkaa Sirkkalan koululta Kärsämäkeen on 4,1 kilometriä. Kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämä maksuttoman koulumatkan raja on sama kuin lainsäädännössä eli 5 kilometriä (perusopetuslaki 32 §).

 

Rehtorin antaman tiedon mukaan koulun oppilasmäärä lukuvuonna 2021 - 2022 on 225 oppilasta.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta sai 20.1.2021 selvityksen väistötilakysymyksestä, koulumatkoista ja aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Lautakunta tyytyi saamaansa selvitykseen muilta osin, mutta päätti haluta lisäselvityksen koulumatkojen tilanteesta.

 

 

Sirkkalan koulun oppilaat asuvat eteläisessä ja itäisessä Turussa Varissuolta Katariinanlaaksoon ulottuvalla alueella sekä itäisen keskustan alueella.

 

Oheismateriaali 1               Oppilaskartta.

 

Joukkoliikenneyhteydet

 

Joukkoliikenneyhteydet oppilaiden asuttamilta alueilta ovat hyvät, mutta edellyttävät lähes poikkeuksetta bussin vaihtoa keskustassa, tällä hetkellä Aurasillan ja Kauppatorin välisellä alueella. On odotettavissa, että linja-autoreitteihin ja pysäkkeihin tulee muutoksia vuonna 2022, kun Kauppatori valmistuu ja linja-autoreitteihin aivan ydinkeskustassa tulee muutoksia. Perusopetuslaki lähtee liikkeelle siitä, että alakoululaisen koulumatkaan voi kulua aikaa enintään 2,5 tuntia (perusopetuslaki 32 §). Fölin reittioppaan mukaan pisimpiin matkoihin kuuluva yhdensuuntainen matka Haritun Turunmaankadulta Kärsämäkeen kestää vaihtoineen ja kävelyineen 35-47 minuuttia suuntaansa, joten on oletettavaa, että odotusaikoineenkaan koulumatkan ajallinen pituus ei täyty. Mikäli bussiyhteydellä ei voida turvata ajallisesti riittävän lyhyttä koulumatkaa, voidaan harkita taksikyytiä.

 

Joukkoliikennereiteistä käyttökelpoisin on linja 1, mutta lisäksi Puutorilta lähtee useampi linja Kärsämäkeen.

 

Oheismateriaali 2               Linja 1:n reitti

 

Tällä hetkellä Turussa ei ole tilannetta, että koulumatkoja olisi järjestetty taksilla puutteellisen turvallisuuden vuoksi.

 

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan kaikkia turkulaisia peruskoululaisia tulee kohdella samalla tavoin. Osa oppilaista ei ole maksuttoman koulukuljetuksen piirissä, mutta pääosalla oppilaista 5 kilometrin raja täyttyy, joten he ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen.

 

Kulkemisongelmien välttämiseksi voidaan toimia eri vaihtoehtojen pohjalta:

 

-

1.-2. -luokkalaisten kulkeminen tilausbussilla välillä Vartiovuorenkatu-Kärsämäki kahdesti suuntaansa maksaa lukuvuodessa vajaat 60.000 euroa. Ratkaisu on toimialajohtajan hankintavaltuuksien puitteissa.

 

 

-

Koululaislinjana joukkoliikenteen kustannukset olisivat noin 108.000 euroa ja asia on joukkoliikennelautakunnan toimivallassa. Mikäli toinen auto kulkisi Haritusta asti, olisivat kustannukset 116.000 euroa.

 

 

-

Alustavana linjauksena on, että 1.-2. -luokkalaiset voisivat kulkea tilausbussilla ja muut oppilaat Föli-bussilla, jolloin vaihto olisi esimerkiksi Linnankadulla ainakin toriremontin aikana.

 

 

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi 20.1.2021 linjauksen, että aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään Vartiovuorenkadulla. Sieltä on erinomaiset mahdollisuudet järjestää turvalliset linja-autoyhteydet Kärsämäkeen.

 

Mikäli kuljetusmahdollisuuksia halutaan laajentaa 3.-4. -luokkalaisiin, nousevat edellä kerrotut kustannukset kaksinkertaisiksi, ja mikäli myös 5.-6. -luokkalaisiin, nousevat kustannukset noin kolminkertaisiksi. Mikäli päädytään tilausbussiin, voi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää asiasta, mutta koululaislinjat kuuluvat joukkoliikennelautakunnan toimivaltaan. Tilausbusseissa ei ole mahdollista käsitellä rahaa tai muutakaan maksuvälinettä, joten niiden käyttö aiheuttaa tiettyjä yhdenvertaisuusongelmia.

 

Sirkkalabackenin oppilaat kulkevat pääosin taksilla.

 

Lähtökohtaisesti joukkoliikenteestä päättäminen myös koululaislinjojen osalta kuuluu joukkoliikennelautakunnalle.

 

Oheismateriaali 3               Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös 26.1.2021 § 4

 

Oheismateriaali 4               Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston päätös 26.1.2021 § 5

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää joukkoliikennelautakunnalle, että se järjestäisi riittävät yhteydet Sirkkalan koulun oppilaille koulun peruskorjauksen aikana kesästä 2021 kesään 2023.

PäätösKasvatus- ja opetuslautakunta päätti esittää joukkoliikennelautakunnalle, että se järjestäisi koululaislinjat Sirkkalan koulun oppilaille koulun peruskorjauksen aikana kesästä 2021 kesään 2023.

Päätös asiassa tehtiin äänin 9 - 4.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen esittelijän käsittelyn aluksi muuttaman päätösehdotuksen puolesta äänestivät Terä, Sorto, Haapanen, Oksanen, Aalto, Koivusalo, Kajander, Sini Rantanen ja Hartiala.

Gardbergin Laura Rantasen kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Schauman ja Tuimala:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää joukkoliikennelautakunnalle, että se järjestäisi riittävät koululaislinjat Sirkkalan koulun oppilaille Kärsämäkeen koulun peruskorjauksen aikana kesästä 2021 kesään 2023. Yhteyksien suunnittelussa on otettava huomioon Sirkkalan oppilaaksiottoalue ja varmistettava toimiva yhteys myös Vartiovuorenkadun AP ja IP toiminnan sekä koulun välillä.

Pienimpien koululaisten kuljetusjärjestelyiden tueksi kasvatus- ja opetuslautakunta varautuu omalta osaltaan 1-2 koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen tai vaihtoehtoisesti tilausbussin hankintaan1-2 luokkalaisten kuljetukseen AP ja IP toiminnan sekä koulun välillä.”

Schaumanin seuraavansisältöinen muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää että Sirkkalan koulun luokat 1-2 kuljetetaan vuokrabussilla Vartiovuorenkadulta Kärsämäkeen. Niille lapsille joilla on >5km koulumatka tämä kuljetus on ilmainen, muut perheet maksavat tästä palvelusta.

Lisäksi lautakunta esittää joukkoliikennelautakunnalle, että se järjestää kaksi koulubussilinjaa Sirkkalan muiden luokkien oppilaille niin että yhteydet toimivat Sirkkalan koulun peruskorjauksen aikana kesästä 2021 kesään 2023.”

Jakelu

esiTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta