Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3110.02.20212

10829-2020 (10 03 02)

Kuraattorinpolun päiväkotitilan vuokrasopimuksen irtisanominen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 31

Aluepäällikkö Hanna Karlsson 8.2.2021:

 

Sivistystoimiala, kaupunkiympäristötoimiala ja tilapalvelut ovat yhteistyössä valmistelleet Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen tarveselvityksen, joka hyväksyttiin kaupungin päätöksenteossa syksyllä 2018, sekä tämän jälkeen Kuraattorinpolun päiväkodin korvaavien tilojen hankesuunnitelman (KV 14.12.2020). Selvitykset on laadittu, koska tiedossa on, että Turun Ylioppilaskyläsäätiö (TYS), joka omistaa nykyisen päiväkotikiinteistön, suunnittelee alueelle uutta asuinrakennushanketta. Tämä rakennus tulee sijoittumaan myös Kuraattorinpolun päiväkodin paikalle.

 

Kuraattorinpolun kiinteistön huonon kunnon vuoksi uusien lapsien sijoittuminen nykyisiin tiloihin on voimakkaasti rajoittunutta. Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen kysyntä on kasvussa, joten varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiseen on painetta. Myös tuentarpeisten lasten tarvitsemia palveluita on tarpeellista lisätä, mutta nykyisissä toimitiloissa ei erityisryhmälle sopivia tiloja ole vapaana. Kuraattoripolun päiväkotikiinteistön vuokrasopimuksen irtisanomisaika on 6 kuukautta.

 

Verkanappulat Oy rakennuttaa Halisten liikekeskuksen viereen uutta päiväkotia, jossa omistajilla ei vielä ole ajankohtaista käynnistää kohteessa omaa päiväkotitoimintaa, vaan ovat tarjonneet kesällä 2021 valmistuvaa päiväkotia Turun kaupungille vuokrattavaksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan 20.1.2021 esittää, että varhaiskasvatukselle vuokrataan viiden vuoden sopimuksella päiväkotitilat Halisiin valmistuvasta kiinteistöstä 1.7.2021 alkaen. Kaupunginhallitus puolestaan päätti 8.2.2021 hyväksyä päiväkotitilan vuokraamisen Halisista.

 

Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen toiminta riittävässä laajuudessa terveellisissä tiloissa on turvattava ennen kuin Oxvägens daghem valmistuu suunnitelmien mukaan joko vuonna 2023 tai 2024. Kuraattorinpolun korvaavien tilojen hankesuunnitelmassa on alustavasti esitetty väistötilaratkaisuksi Kärsämäen AKK:n tiloja, mutta Halisten päiväkotitila on sijainniltaan huomattavasti lähempänä Kuraattorinpolkua.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus         Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Kuraattorinpolun päiväkotitilan vuokrasopimuksen välittömän irtisanomisen 1.9.2021 lukien.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistetaan kokouksessa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKaupunkiympäristötoimiala
tiedKonsernihallinto, sivistystoimialan talouden toimialapalvelu
tpvKonsernihallinto, tilapalvelut
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKarlsson Hanna
tpvKjellman Liliane
tiedTakalo Anne