Åbo stad§Sammanträdets datumÄrende nr1
Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning1618.02.20218

5192-2019 (02 02 00, 00 01 02, 02 02 02)

Bokslut för år 2020

Sammandrag: -

Ssnfu § 16

Direktör för svenskspråkig fostran och undervisning Liliane Kjellman 10.2.2021:

 

Bokslut för år 2020

 

Ekonomin och personalen följs månatligen upp inom resultatområdet. Centrala förändringar i jämförelse med bokslut 2019.

 

Bilaga 1               Bildningssektorns bokslut 2020

 

Tilläggsmaterial 1               Rapport över ekonomin år 2020 för svenskspråkig fostran och undervisning

 

Förslag          Svenska sektionen vid nämnden för fostran och undervisning beslutar att anteckna bokslutet för kännedom.

BeslutFörslaget godkändes.


Bilagor:

Ssnfu § 16
Bilaga 1:Bildningssektorns bokslut 2020