Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 01.03.2018 - Pöytäkirja

Kokousaika ja -paikka: 16:30 Turun Kristillinen Opisto kokoushotelli Linnasmäki, Lustokatu 7 Turku

Takaisin kokousluetteloon
Pykälä Otsikko
16 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
17 § Pöytäkirjan tarkastus
18 § Lautakunnan toimivallan siirtäminen: jätemaksusaatavat
19 § Sako- ja umpikaivolietteiden vastaanotto- ja käsittelymaksuja koskevan jätetaksan valmistelu
20 § Lausunto Liedon kunnan jätetaksaa 2018 koskevasta valituksesta
21 § Ympäristötoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteko vuodelta 2017
22 § Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan tilinpäätös vuodelta 2017
24 § Tiedoksi merkittävät

Muutoksenhaku Läsnäolotiedot
Takaisin kokousluetteloon