Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta2401.03.20189

418-2018 (07 02 01)

Tiedoksi merkittävät

Tiivistelmä: -

Lsjhlk § 24

Va. valvontajohtaja Leena Salmelainen 13.1.2018:

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle on osoitettu seuraavat tiedoksi merkittävät asiat. Asiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa sihteerillä.

Turun kaupunginvaltuusto 29.01.2018 § 8 Hallintosäännön muuttaminen

Turun kaupunginvaltuusto 29.01,2018 § 9 Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaa koskevan yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

Turun kaupunginhallitus 22.01.2018 § 32 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ja pyydetyt lausunnot

Ympäristönsuojelupäällikkö

Turun hallinto-oikeuden päätös 10.1.2018 Jätemaksua koskeva valitus. Hallinto-oikeus ei tutki vaatimusta

Marttilan kunta kunnanhallitus 15.01.2018 § 12 Teknisen johtajan virkaan liittyvien tehtävien täyttäminen.Kunnanhallitus päätti nimetä teknisen johtajan Kirsi Halkolan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan alaisen toimikunnan jäseneksi.

Kosken Tl kunta ympäristönsuojelu 1.2.2018 Kehotus jätehuoltomääräysten noudattamiseksi

Oheismateriaali 1Kehotus 1.2.2018

Oheismateriaali 2Turun hallinto-oikeuden päätös 10.1.2018

Va. valvontajohtaja Leena Salmelainen:

EhdotusLounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.